Steden zijn gevoelig voor de effecten van klimaatverandering, waaronder hittegolven. Daarmee nemen ook de problemen rondom hittestress toe: doordat gebouwen en gebouwde gebieden niet ontworpen zijn op de hogere temperaturen ontstaan risico’s voor de gezondheid van (kwetsbare) burgers.

Gemeenten en corporaties zien steeds meer de noodzaak om de hitteproblematiek aan te pakken maar missen handelingsperspectief: in welke situatie warmen woningen het meeste op? Met welke maatregelen kan die hitte het beste worden beperkt? En wat kan de bewoner zelf doen? In het kader van het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat KBS is onderzoek gedaan naar welke maatregelen op gebied-, gebouw- en gebruikersniveau de grootste invloed hebben op hitte in woningen. De opgedane kennis is omgezet in een handreiking.

Deze handreiking bundelt bestaande en nieuwe inzichten over welke factoren de binnentemperatuur in woningen bepalen. Om tot dit overzicht te komen hebben we verschillende activiteiten verricht: er is een literatuurstudie uitgevoerd, evenals een simulatiestudie, en daarnaast zijn bijeenkomsten met verschillende publieke en private instanties georganiseerd om de resultaten uit deze onderzoeken te bespreken en aan te scherpen.

Opzet van de Handreiking
Deze handreiking bestaat uit een viertal onderdelen:

  • Wat zorgt voor hitte in de woning? In de eerste plaats is in een overzichtstabel toegelicht welke factoren volgens de literatuurstudie en simulaties de hitte in de woning verergeren of juist beperken.
  • Een hittelabel. Dit label geeft de ‘score’ weer die op basis van verschillende factoren bepaalt hoe gevoelig een rijtjeswoning of appartementenwoning is voor hitte.
  • Belangrijkste adviezen over hitte, en een overzicht van maatregelen die juist wel of niet aan te bevelen zijn.
  • Factsheets geven per maatregel op gebieds-, gebouw of gebruikersniveau informatie over de definitie, het effect op hitte in de woning, maar ook de kosten, en achtergrondinformatie over de maatregel. Ook links naar subsidies en andere bruikbare bronnen zijn opgenomen, waardoor de factsheets een verdieping op het hittelabel zijn.

Benieuwd naar de resultaten uit de handreiking? De handreiking kun je hier downloaden.