In samenwerking met Samen Klimaatbestendig organiseren wij op donderdag 22 juni een webinar over koelte met als centrale vraag: airco, vloek of zegen? Het webinar start om 10:00 uur en duurt tot circa 11.30 uur.

Wat voor de één als een noodzaak is of voelt, is voor de ander een vloek: de airco. ‘Het kopen van een airco is een logische reactie op hitte. Ik ken zelfs klimaatdeskundigen die er één aanschaffen’, zei onze projectleider Hitteadaptatie Madeleen Helmer als eens eerder tegen de Volkskrant. Inmiddels horen we dat  adviseurs in een aantal gevallen airco’s adviseren als installatie om mee te koelen én mee te verwarmen  Hoe kunnen we deze ontwikkeling beter begrijpen? Is het zinvol om te koelen én verwarmen met één apparaat? Welke kanttekeningen zijn er te plaatsen en welke alternatieven zijn er?

Tijdens het webinar gaan we in gesprek met een aantal experts om het gebruik van airco’s in de juiste context te plaatsen. Dat doen we vanuit die gedachte dat onze leden met dezelfde vraag of behoefte worden geconfronteerd. Wat zijn de do’s en wat zijn de don’t’s als het gaat om het gebruik van airco’s?

Doel van dit webinar

Deelnemers (ambtelijk en bestuurlijk) krijgen meer gevoel bij de warmte-en koudevraag van de gebouwde omgeving in de toekomst en factoren die daarin een rol spelen. Specifiek gaan we in op de rol die een airco daarin wel en niet kan spelen.

Programma

Onder begeleiding van Jan Engels, projectleider Koelte bij Klimaatverbond Nederland, gaan we in gesprek met:

 • Daniela Maiullari – TU Delft
  Nadenken over de energievraag van morgen
  in de Nederlandse steden van vandaag
  Stedelijke microklimaten (stedelijke morfologie) hebben een forse impact op de totale energievraag van een gebouw. Daar wordt nog onvoldoende rekening mee gehouden.  Hierop wordt dieper ingegaan door Daniela, die naar aanleiding van haar proefschrift hierover in maart gepromoveerd is.
 • Sinan Senel – CE Delft
  Kansen voor
  warmtekoudenetten
  Door de klimaatverandering zal de verhouding van warmte- en koudevraag in gebouwen sterk veranderen de komende jaren, voornamelijk in de utiliteitsgebouwen. “Volgens onze schatting is de koudevraag van de gebouwde omgeving in Nederland nu ongeveer 30% van de warmtevraag en kan dit oplopen tot circa 80% tot 2050”, zo  staat in het rapport dat Sinan samen met auteur Katja Kruit in mei namens CE Delft publiceerde. “In utiliteitsgebouwen kan de koelvraag zelfs groter zijn dan de warmtevraag in 2050”.

 • Harm Valk – Nieman Raadgevende Ingenieurs
  De airco als verwarmingsinstallatie
  Wat zijn de uitdagingen qua comfort bij het gebruik van aircos als  verwarmingsinstallatie?

Aanmelden

Meepraten tijdens dit webinar? Meld je hier aan.

Een dag voorafgaand aan het webinar zullen we je de link voor deelname toesturen. Wil je je vooraf inlezen op het koeltevraagstuk, kijk dan hier op onze website of lees ons online magazine over koelte.